Medi Raty

Dzięki pomocy Medi Raty możesz sfinansować dowolny zabieg w naszej klinice. Zachęcamy do kontaktu z nami i wyceny przebiegu leczenia.

Medi Raty Warszawa Stomatolog

Istnieje wiele technik regeneracyjnych pozwalających odtworzyć brakującą kość. W naszej Klinice GALILEO wykorzystujemy zaawansowane techniki i technologię, tak by przyspieszyć procesy gojenia oraz by sprowokować  powstawanie nowej, prawidłowej tkanki kostnej.
Nasi lekarze, na podstawie badania, są w stanie ocenić Państwa potrzeby i wybrać odpowiednią metodę regeneracyjną. Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej stosowanych technik regeneracyjnych pozwalających odtworzyć brakującą kość.

Ochrona świeżego zębodołu (socket preservation)
Po usunięciu zęba, w miejscu gdzie był jego korzeń zostaje pusta przestrzeń.  W przypadku planowanej implantacji, niezbędna jest w tym miejscu tkanka kostna. By skrócić czas leczenia i stworzyć fundament dla przyszłego implantu, w miejsce po usuniętym korzeniu zęba wprowadzamy odpowiedni materiał kościozastępczy.

Sterowana regeneracja kości  (guided bone regeneration-GBR)
W wielu przypadkach, w sytuacji gdy lekarz planuje wszczepienie implantu w miejsce gdzie brakuje zęba, napotyka na problem braku odpowiedniej ilości tkanki kostnej niezbędnej do prawidłowego utrzymania implantu. Z pomocą wtedy przychodzi technika sterowanej regeneracji kości pozwalająca odbudować utraconą kość zarówno na szerokość jak i na wysokość. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju materiałów kostnych lub kościozastępczych, procedury sterowanej regeneracji kości są przewidywalne i bezpieczne.

Podniesienie dna zatoki szczękowej
Trudne warunki do wprowadzania implantów występują najczęściej w bocznym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki, zwłaszcza szczęki bezzębnej gdzie nasilone są procesy zaniku kości.

Mała ilość kości w odcinku bocznym szczęki (zwykle w okolicach trzonowców) uniemożliwia niekiedy bezpiecznie i przewidywalnie wprowadzenie implantu zębowego.

Jedną z metod, najczęściej stosowaną, która pozwala na odtworzenie brakującej kości w tych odcinkach, jest podniesienie dna zatoki szczękowej i wprowadzanie kości własnej lub  biomateriałów w przestrzeń powstałą między dnem zatoki szczękowej, a uniesioną błoną śluzową wyścielającą tą okolicę. Zabieg niekiedy jest niezbędny, by można było następnie prawidłowo wprowadzić implant.

Osoczowe czynniki wzrostu
Pozyskujemy z niewielkiej ilości krwi żylnej pacjenta pobranej w gabinecie. Krew jest odwirowana w wirówce, w wyniku czego otrzymujemy  np. fibrynę bogatopłytkową powodującą powolne, uwalnianie czynników wzrostu komórek co daje najlepsze wyniki unaczynienia, gojenia i terapii regeneracyjnej.

Osoczowe czynniki wzrostu stymulują gojenie i wzrost kości i tkanek miękkich.

Gabinet Galileo nieczynny
od dnia 30.03.2020 do odwołania

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną, mając na względzie Państwa i nasze zdrowie, od dnia 30.03.2020 gabinet stomatologiczny GALILEO będzie nieczynny do odwołania. Wszystkie umówione w tym okresie planowe wizyty zostają czasowo odwołane.
Dla zdrowia Państwa oraz zdrowia naszego personelu taka decyzja jest jedyną rozsądną jaką można było podjąć w chwili obecnej.

W sytuacjach naprawdę pilnych, do dyspozycji Państwa jest numer telefonu 664 000 061.
Czynny będzie w godzinach 10-15 

Za utrudnienia przepraszamy.
Zespół GALILEO