POBIERZ I WYPEŁNIJ PRZED WIZYTĄ
Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z ze stanem epidemii  związaną z wirusem SARS- CoV-2, należy pobrać poniższą ankietę, wydrukować i wypełnić w domu jeśli to możliwe i zabrać ją ze sobą na czas wizyty.

Klinika GALILEO dysponuje nowoczesnym aparatem tomograficznym Orthophos SL 3D firmy Sirona zapewniającym niebywale dokładną diagnostykę obrazową zarówno poprzez zdjęcia pantomograficzne oraz tomografię wiązki stożkowej (CBCT) o polu obrazowania (od ø5x5cm do ø11 x 10cm).

CBCT jest szybszą, bezpieczniejszą i ekonomiczniejszą odmianą konwencjonalnej tomografii komputerowej stworzoną dla stomatologii. 

Jedno badanie CBCT pozwala zobrazować zarówno tkanki miękkie jak i kostne, uwzględniając ich trójwymiarową strukturę. W porównaniu z konwencjonalną diagnostyką obrazową używaną w stomatologii (zdjęcia zębowe, pantomografia, cefalometria, zgryzowe oraz stawu skroniowo- żuchwowego), tomografię CBCT cechuje bardzo duża dokładność badania poprzez wysoką rozdzielczość i oraz pokazanie badanych struktur w trójwymiarze. 

Skan CBCT za pomocą urządzenia:  Orthophos SL 3D firmy Sirona 

Lekarz stomatolog może zlecić takie badanie w celu: 

 • zobrazowania wewnętrznej anatomii z dokładnością niemożliwą do uzyskania w innym badaniu radiologicznym
 • precyzyjnego planowania leczenia stomatologicznego (w tym zabiegów chirurgicznych)
 • dokładnej oceny potencjalnego ryzyka
 • przeanalizowania przebiegu ważnych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, korzenia zębów, położenie zatok obocznych nosa i in., których umiejscowienie jest inne u każdego pacjenta
 • oceny patologii w obrębie zębów jak i struktur sąsiednich

W jakich dziedzinach CBCT znajduje zastosowanie?

Badanie to jest przydatne w niemal każdej dziedzinie stomatologii i nie tylko. Przede wszystkim jest to metoda umożliwiająca dokładne diagnozowanie. Staranne przeprowadzenia procesu diagnostycznego daje znacznie większą szansę powodzenia wdrożonego leczenia. CBCT jest przydatne między innymi w :

 • chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej
 • ortodoncji
 • endodoncji
 • periodontologii
 • implantologii
 • diagnozowaniu chorób stawu skroniowo-żuchwowego
 • laryngologii

Dlaczego CBCT A NIE konwencjonalna TK

 • Dawka promieniowania jest ok 10 razy mniejsza niż w przypadku konwencjonalnej TK
 • Znacznie krótszy czas badania. Skan CBCT trwa od 10 do 40 sekund a w TK kilka minut

Zalety:

 • jedyne badanie obrazowe ukazujące zarówno tkanki miękkie jak i struktury kostne
 • badanie jest nieinwazyjne i wielu przypadkach umożliwia uniknąć operacji zwiadowczych
 • dokładne obrazowanie sąsiednich struktur umożliwia ocenę zaawansowania procesów     patologicznych takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i inne.
 • uzyskane dane niejednokrotnie umożliwiają postawienie trafnej diagnozy i wdrożenie  leczenia w stadium zaawansowania choroby niewykrywalnym w innym badaniu obrazowym.

Badania radiologiczne muszą być poprzedzone badaniem klinicznym pacjenta i wykonywane są zgodnie z potrzebami diagnostycznymi.