POBIERZ I WYPEŁNIJ PRZED WIZYTĄ
Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z ze stanem epidemii  związaną z wirusem SARS- CoV-2, należy pobrać poniższą ankietę, wydrukować i wypełnić w domu jeśli to możliwe i zabrać ją ze sobą na czas wizyty.

Czy leczenie implantologiczne może być bardziej precyzyjne i przewidywalne a zarazem bezpieczne ?

Odpowiedź brzmi zdecydowanie Tak !  W klinice GALILEO nacisk położyliśmy na nowe technologie które pozwalają lekarzowi dokładnie zdiagnozować problem z którym zgłosił się pacjent oraz w dalszym etapie  precyzyjnie zaplanować leczenie implantologiczne. 

Gabinet wyposażony jest w nowoczesny tomograf komputerowy wiązki stożkowej (CBCT) firmy Sirona pozwalający ocenić m.in. istniejące warunki kostne w obrębie kości szczęk i żuchwy niezbędne do wprowadzenia implantów zębowych, a także współistniejące schorzenia które mogą uniemożliwić planowaną implantację.

Tak wykonane trójwymiarowe badanie obrazowe, w kolejnym etapie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania 3D (Planmeca Romexis 5.0) - posłuży lekarzowi chirurgowi zaprojektować przyszłe uzupełnienie protetyczne (np. korony protetyczne) oraz  wirtualnie wyznaczyć właściwą pozycję implantów.

Program do modelowania: Planmeca Romexis 5.0

Program do modelowania: Planmeca Romexis 5.0

Teraz już tylko wystarczy na podstawie przeprowadzonego planowania implanto-protetycznego przygotować szablon chirurgiczny który  posłuży lekarzowi chirurgowi na precyzyjne umieszczenie implantów w kości szczęk.

Po wgojeniu się implantów, wykonamy w technologii CAD/CAM , w jeden dzień, finalne uzupełnienie protetyczne.

Klinika GALILEO dysponuje pracownią druku 3D wyposażoną w najnowocześniejsze drukarki typu desktop firm Makerbot  (Replicator Plus) oraz Formlab (Form2).

Wszystko to w jednym miejscu, w gabinecie GALILEO ! Precyzyjnie, przewidywalnie, bezpiecznie.