Radiologia - Galileo Dental

Radiologia warszawa wesoła (RTG) gabinet stomatologiczny dentysta

W naszej Klinice bardzo wiele czasu poświęcamy na diagnostykę. Żeby skutecznie pomagać, musimy mieć pełną wiedzę na temat choroby pacjenta. Dobra diagnoza pozwala skrócić czas leczenia i zmaksymalizować jego efekty.

Nowoczesna diagnostyka rentgenowska (RTG) do naszej dyspozycji to pantomograf cyfrowy z opcją tomografi wolumetrycznej (Orthopantomograph OC-200D 3D-VT), aparat do zdjęć zębowych (Focus) oraz system radiowizjografii cyfrowej (Snapshot) firmy Instrumentarium Dental.

Pantomograf cyfrowy to nowoczesne i bardzo bezpieczne urządzenie, za pomocą którego wykonujemy zdjęcia rtg takie jak:

  • pantomogram
  • zdjęcie cefalometryczne (zdjęcie boczne czaszki)
  • zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 
  • zdjęcie zatok obocznych nosa
  • tomografia wolumetryczna szczęk (VT)

Zdjęcie pantomograficzne oraz zdjęcie cefalometryczne to bezbolesne i bezpieczne badanie.

Tomografia wolumetryczna (3D-VT) 

ORTHOPANTOMOGRAPH ® OC-200D z tomografią wolumetryczną (3D-VT)to jeden z najbardziej zaawansowanych i kompleksowych systemów do wykonywania zdjęć przekrojowych, niezbędnych do planowania implantologicznego.

Pantomogram

To zdjęcie diagnostyczne obrazujące wszystkie zęby, a także okoliczne struktury anatomomiczne. Takie prześwietlenie zębów pozwala na szybką diagnostykę, a dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej możemy oglądać je bezpośrednio po wykonaniu na ekranie monitora. Zdjęcie panoramiczne to podstawowe badanie rtg, które wykorzystywane jest w prawie wszystkich dziedzinach stomatologii.

Na jego podstawie możemy przeprowadzić konsultację i przedstawić plan leczenia już na pierwszej wizycie oceniając np. stan zębów, kości, występowanie ognisk zapalnych, zęby zatrzymane (np. ósemki), zatoki szczękowe czy też choroby przyzębia. 

Zdjęcie cefalometryczne (cefalo)

Czyli zdjęcie boczne czaszki wykorzystywane jest przede wszystkim w ortodoncji. Cefalometria ortodontyczna ma na celu badanie kości twarzy i czaszki, wykrywa wady ortodontyczne i nieprawidłowości rozwojowe. Zdjęcie to uwidacznia tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde, a ortodoncja wykorzystuje je też do oceny wzrostu kostnego. Zdjęcie rtg cefalometryczne znajduje zastosowanie również w chirurgii.

System radiowizjografii Snapshot to nowoczesny system cyfrowej diagnostyki, który służy do wykonywania zdjęć rtg wewnątrzustnych. Prześwietlenie zębów wykonane za pomocą systemu Snapshot firmy Instrumentarium Dental to bezpieczne badanie rtg, ponieważ urządzenie wykorzystuje minimalną dawkę promieniowania (ponad 10 krotnie niższą niż  w przypadku kiedy wykonujemy tradycyjne zdjęcie rentgenowskie zęba na kliszy).

Cyfrowy rentgen zębów możemy wykonać w gabinecie, bez konieczności opuszczania gabinetu przez pacjenta  w trakcie wizyty. Pojedyncze zdjęcie zębowe umożliwia bardzo dokładną diagnostykę. Uzyskany w ten sposób rentgen zęba możemy powiększać, obracać, a nawet mierzyć w dowolny sposób na ekranie monitora.