Gwarancja - Galileo Dental

Gwarancja

22 Gru 2015 / Implantologia

Wskaźnik powodzenia integracji implantów z kością jest bardzo wysoki. Integracja ta po trzech latach to odsetek 98%-100% powodzeń, a po dziesięciu latach wskaźnik niepowodzenia wynosi 5%. Powyższe rezultaty kliniczne sprawiły, że implanty stały się godną zaufania procedurą odtwarzającą brakujące zęby. W medycynie nie ma gwarancji ale jest statystyka. Pracujemy na żywym organizmie, a część reakcji i chorób, które mogą się ujawnić jest nieprzewidywalna, dlatego udzielanie 100% gwarancji na to, iż implant ulegnie integracji z kością byłoby nie rzetelne. Udzielamy natomiast gwarancję na nieodpłatny zabieg wymiany implantu na kolejny, jeśli z jakichkolwiek powodów nie ulegnie on integracji z kością. Bierzemy na siebie taką odpowiedzialność, ponieważ znamy nasze statystyki. Okres tej gwarancji określamy na 10 lat.


WARUNKI GWARANCJI
Żywotność implantów nie jest ograniczona czasowo. Implant, tak jak naturalny ząb, otoczony jest dziąsłem, które chroni je przed infekcjami. Jeżeli implanty narażone są na działanie bakterii znajdujących się w osadach i w płytce nazębnej, powstaje stan zapalny otaczającego implant dziąsła. Chroniczny stan zapalny spowodowany przez osad na zębach lub implantach prowadzi do zaniku kości i utraty zębów/implantów. Dlatego po sukcesie zabiegu implantacji pozostaje nam wraz z Pacjentem dbanie o jak najdłuższe utrzymanie efektów naszej pracy. Nowe zęby zamocowane na implantach będą długowieczne tylko u tych Pacjentów, którzy podejmą się utrzymać wzorową higienę jamy ustnej. Zaniedbania higieniczne mogą prowadzić do zapalenia kości i odrzutu implantu. Aby pozbyć się trudnych do usunięcia osadów Pacjent powinien dwa do trzech razy w roku czyścić swoje implanty w gabinecie stomatologicznym.

Tak więc na Pacjenta nakłada się też obowiązki. Musi on zobowiązać się na piśmie do przestrzegania higieny jamy ustnej i terminów wizyt kontrolnych. Lekarz kontroluje stan tkanek wokół implantów, sprawdza, czy nie pojawiły się przeciążenia na koronie implantu, czy nie pojawiły się oznaki para funkcji etc. Raz na jakiś czas wykonuje zdjęcie RTG. Jeśli implant zdezintegrował się bez winy Pacjenta wszczepiany jest nowy implant nieodpłatnie w ramach "gwarancji". Jeśli natomiast Pacjent zlekceważył naszą umowę to rękojmia przestaje obowiązywać.

CO TO JEST PASZPORT IMPLANTOLOGICZNY?
Implantologiczny Paszport ASTRA jest dokumentem, dzięki któremu Pacjent, bez względu na miejsce na świecie, w którym w danym momencie się znajduje, umożliwia:

  • zagwarantowanie komfortu Pacjentowi, w dowolnym zakątku świata,
  • znalezienie najbliższego autoryzowanego gabinetu - Pacjent dzwoniąc na numer z paszportu otrzyma pomoc w najbliższym gabinecie pracującym systemem ASTRA,
  • dzięki paszportowi lekarze na całym świecie mogą dowiedzieć się o zastosowanej procedurze u danego Pacjenta i na tej podstawie pomóc w przypadkach nagłych. Jest to "przenośna karta Pacjenta",

Pacjent ponosi wszelkie koszty związane z leczeniem. Jeśli implant nie zintegruje się z kością Pacjent otrzyma zwrot nowego implantu, ale za usługę musi zapłacić, chyba, że wykona ją w klinice gdzie pierwotnie dokonał zabiegu, Pacjent może ubiegać się o zwrot kosztów u swojego lekarza, chyba że umowa między nimi tego nie gwarantuje.