Dotacje unijne - Galileo Dental

Galileo Dental Stomatologia

Projekty Unijne

GALILEO-Kamil Abed realizuje projekt pt."Wzrost konkurencyjności firmy GALILEO-KAMIL ABED poprzez wprowadzenie nowych usług stomatologicznych"

  • Całkowita wartość projektu 458 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania 201 291,01 zł
  • Poziom dofinansowania 43,95%
  • Beneficjent: GALILEO-Kamil Abed

Celem przedsięwzięcia jest rozwój prowadzonej dotychczas działalności stomatologicznej poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług, dzięki zakupowi innowacyjnego sprzętu diagnostyczno–stomatologicznego.

Zakupiliśmy :

  • sprzęt do diagnostyki radiologicznej pantomograficznej i tomograficznej
  • system radiografii cyfrowej wraz z aparatem rentgenowskim do wykonywania zdjęć zębowych
  • laser zabiegowy Waterlase iPLUS
  • unit stomatologiczny z wyposażeniem

W wyniku realizacji projektu mogliśmy wprowadzić nowe, innowacyjne usługi stomatologiczne z zakresu diagnostyki radiologicznej, implantologii, periodontologii, chirurgii a także stomatologii zachowawczej i endodoncji.
Dzięki zakupowi lasera zabiegowego Waterlase iPLUS wprowadziliśmy nowe usługi tj. leczenie endodontyczne przy użyciu metody Endolase RFT, użycie przeszczepów kości własnej pobranej m.in. przy pomocy lasera. Zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki radiologicznej pozwolił przeprowadzać cały proces diagnostyczno-leczniczy bez konieczności odsyłania pacjentów do innych ośrodków a także lepiej kontrolować procedury medyczne.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa".

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu