Leczenie Kanałowe 1-wizytowe - Galileo Dental

Leczenie po leczeniu

16 Gru 2015 / Published in Leczenie Kanałowe 1-wizytowe

Rewizję leczenia kanałowego, czyli ponowne leczenie endodontyczne (reendo) przeprowadza się gdy:

 • widoczne są na zdjęciu rentgenowskim nieprawidłowości w przebiegu wypełnienia kanałów korzeniowych, ząb jest niebolesny lecz zakwalifikowany do dalszego leczenia protetycznego lub ortodontycznego,
 • obecne są złamane narzędzia endodontyczne perforujące ściany zęba lub przechodzące poza jego wierzchołek,
 • występują widoczne na zdjęciu rentgenowskim zmiany w kości, które nie wygoiły się po uprzednim leczeniu kanałowym.

Ponowne leczenie kanałowe tzw. REENDO jest procedurą bardzo skomplikowaną, wymagającą odpowiedniego sprzętu (mikroskop, mechaniczne narzędzia rotacyjne, radiowizjografia) i dużego doświadczenia lekarza.

Zabieg polega na usunięciu materiału wypełniającego kanały, odnalezieniem pominiętego kanału czy zlokalizowaniem i usunięciem fragmentu złamanego narzędzia kanałowego. Często leczenie REENDO rozpoczyna się od usunięcia uprzednio założonego wkładu koronowo korzeniowego, wzmacniającego zęba.
Należy pamiętać, że zabieg ten obarczony jest ryzykiem niepowodzenia, polegającym na perforacji ścian korzenia zęba, pęknięciu ścian korzenia zęba, czy też złamaniu narzędzi podczas klinowania się w niedrożnym świetle kanału.
Ponowne leczenie kanałowe jest tym trudniejsze im dłuższy czas upłynął od leczenia pierwotnego.
Dochodzi bowiem do zwapnienia i zmniejszenia światła kanału korzenia zęba lub jego całkowitej obliteracji (zamknięcia światła kanału korzeniowego).

Read more...

Zalety leczenia endodontycznego

16 Gru 2015 / Published in Leczenie Kanałowe 1-wizytowe
 • zmniejszona liczba wizyt daje większy komfort pacjentowi,
 • wyeliminowanie szans na zakażenie mikroorganizmami pomiędzy wizytami,
 • możliwość wykonania jednoczasowo estetycznej odbudowy tymczasowej,
 • podenerwowanie Pacjenta przed zabiegiem i jego lęk w trakcie oraz dyskomfort po wizycie zostają zminimalizowane.
Read more...

Gwarancja i ryzyko

16 Gru 2015 / Published in Leczenie Kanałowe 1-wizytowe

Leczenie kanałowe obarczone jest niestety dużym odsetkiem niepowodzeń wczesnych i odległych. Nie istnieje pojęcie gwarancji na leczenie kanałowe, tak jak i nie ma gwarancji na inne zabiegi medyczne, lecz jest gwarancja rzetelnego wykonania. Doświadczenie lekarzy, nowoczesne technologie wspomagające nawigację i udrażnianie kanałów korzeniowych, ich dezynfekcję oraz szczelne wypełnienie, powoduje zmniejszenie ryzyka powikłań do minimum.

Read more...

Wskazania

16 Gru 2015 / Published in Leczenie Kanałowe 1-wizytowe

Głębokie ubytki próchnicowe:

 • skaleczenie miazgi podczas oczyszczania ubytku próchnicowego,
 • penetracja próchnicy, a jednocześnie zakażenia bakteryjnego do wnętrza zęba doprowadzająca do nieodwracalnego zapalenia miazgi.

Urazy mechaniczne, termiczne lub chemiczne:

 • złamanie korony zęba z obnażeniem miazgi, lub w bezpośrednim sąsiedztwie miazgi w celu rekonstrukcji zęba wkładem koronowo-korzeniowym,
 • uderzenie lub zwichnięcie zęba objawiające się po kilku miesiącach bólem spowodowanym obumarciem miazgi i zgorzelą miazgi zęba,
 • zwichnięcie lub całkowite wybicie zęba lub zębów, skutkujące koniecznością reimplantacji i mechanicznej stabilizacji wymaga planowego leczenia kanałowego zęba lub grupy zębów,
 • urazy termiczne (bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury) lub chemiczne doprowadzające do nieodwracalnych zmian zapalnych miazgi.

Leczenie protetyczne:

 • szlifowanie zębów pod korony protetyczne może doprowadzić do nieodwracalnego zapalenia miazgi i konieczności leczenie kanałowego,
 • nieprawidłowe ustawienie zęba niezbędnego do włączenia do leczenia protetycznego, konieczność znacznego oszlifowania lub założenia wkładu koronowo-korzeniowego celem nadania mu prawidłowej pozycji, skutkuje wskazaniem do planowego leczenia kanałowego.

Paradontoza i zmiany endo-perio:

 • zęby rozchwiane, których korzenie mniej niż w 50% tkwią w wyrostku zębodołowym, wymagają planowego leczenia kanałowego celem zapobieżenia penetracji bakterii poprzez kieszonkę dziąsłową do wierzchołkiem korzenia zęba,
 • w niektórych przypadkach długotrwała choroba nerwu zęba (miazgi) doprowadza do powstania paradontozy i odwrotnie, długotrwałe zapalenia dziąseł czyli paradontoza, może również spowodować zapalenia nerwu (miazgi), w takich przypadkach konieczne jest zespolone leczenie kanałowe i periodontologiczne.
Read more...

Wstęp

16 Gru 2015 / Published in Leczenie Kanałowe 1-wizytowe

W Klinice Galileo, leczenie kanałowe (endodontyczne) to często wykonywana procedura stomatologiczna umożliwiająca utrzymanie "chorego" zęba u jamie ustnej Pacjenta na wiele lat. Każdy ząb posiada komorę i system kanałów korzeniowych, w których znajduje się tzw. miazga zęba, popularnie nazywana przez Pacjentów nerwem. W zależności od rodzaju zęba (siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce), występuje od jednego do pięciu kanałów korzeniowych.

Leczenie kanałowe polega na usunięciu miazgi (żywej, zmienionej zapalnie lub martwej) z komory i kanałów korzeniowych, dokładnym oczyszczeniu wewnętrznych ścian korzeni zęba, wypłukaniu i odkażeniu wnętrza zęba, osuszeniu i szczelnym wypełnieniu kanałów korzeniowych na całej długości. Wprowadzenie wielu współczesnych metod i systemów stomatologicznych sprawiło, że leczenie kanałowe w klinice Galileo jest w większości przypadków przeprowadzane zawsze na jednej wizycie. Jest to najbardziej wydajna, skuteczna i pewna terapia endodontyczna.

Read more...