Ortodoncja

22 Gru 2015 / Leczenie

W klinice GALILEO oferujemy najwyższej jakości leczenie ortodontyczne dorosłych, oparte o najnowszą wiedzę z zakresu ortodoncji nieekstrakcyjnej, czyli nie wymagającej usuwania zębów. Naszym celem jest nie tylko leczenie wad zgryzu, ale również terapia schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych, przez co likwidujemy uporczywe bóle głowy, karku, pleców.

Wysokiej jakości leczenie ortodontyczne to również poprawa profilu twarzy pacjenta. Na nowy profil składają się techniki ortodontyczne celujące w rozbudowę bazy kostnej, a tym samym uzyskanie nowej, większej objętości kości, która lepiej podpiera wargi i policzki. Na nowy profil składają się również skojarzone z ortodoncją:

 • Techniki implantologiczne - uzupełniające brakujące zęby, nierzadko wykonywane równolegle z zabiegami z zakresu regeneracji kostnej
 • Techniki protetyczne - nieocenione przy większych brakach zębowych, dzięki którym równolegle z leczeniem ortodontycznym podnosi się wysokość zwarcia - zgryzu.

Konsultacja
W klinice GALILEO podczas pierwszej konsultacji wykonuje się zdjęcia rentgenowskie pantomograficzne i cefalometryczne - czyli boczne czaszki, zdjęcia aparatem cyfrowym twarzy, profilu i uzębienia Pacjenta, oraz wyciski na modele. Następnie bada się szczegółowo prawidłowości w funkcjonowaniu następujących elementów, które mają często bezpośrednio negatywny wpływ na współistniejącą wadę, należą do nich:

 1. Stawy skroniowo-żuchwowe
 2. Język
 3. Drogi oddechowe
 4. Sposób mówienia
 5. Złe nawyki związane z narządem żucia
 6. Współistniejące bóle głowy, szyi, karku oraz pleców

Na podstawie tych badań można już na wstępie ocenić, czy konieczna będzie skojarzona terapia ortodontyczna z terapią u logopedy, laryngologa, chirurga szczękowo - twarzowego.

Po szczegółowym badaniu klinicznym następuje kolejna część konsultacji, na której Pacjent dowiaduje się o przypuszczalnych zmianach w wyglądzie swojego profilu twarzy.
Całość zamyka ustalenie planu leczenia.

PLAN LECZENIA
Na podstawie całej dokumentacji fotograficznej i w oparciu o modele gipsowe lekarz planuje leczenie ortodontyczne, na które składają się: poszczególne etapy leczenia, zakładany czas leczenia, koszty związane z założeniem i demontażem aparatu ortodontycznego, wizytami kontrolnymi oraz kosztami leczenia retencyjnego. Plan leczenia ujęty jest w tzw. zgodzie na leczenie ortodontyczne, którą Pacjent otrzymuje przed założeniem aparatu ortodontycznego.

ZAŁOŻENIE APARATU ORTODONTYCZNEGO
Założenie aparatu trwa zazwyczaj ok. 1,5 godz. Podczas tej wizyty wszystkie zęby Pacjenta są czyszczone specjalnymi pastami i szczoteczkami, usuwany jest kamień, a następnie przyklejane są zamki zarówno na górny, jak i dolny łuk zębowy. Następnie do zamków zostaje wprowadzony drut, który jest wymieniany podczas kolejnych wizyt kontrolnych. Pacjent następnie jest dokładnie instruowany o konieczności utrzymania niezbędnej higieny jamy ustnej, przestrzegania odpowiedniej diety, terminie następnej wizyty oraz o zaleceniach użytkowania całodobowo wyciągów elastycznych międzyszczękowych.

REGULARNE WIZYTY KONTROLNE W OKRESIE LECZENIA
Pacjent zobowiązany jest do zgłaszania się na wizyty kontrolne, które odbywają się w odstępie od 4 do 12 tygodni, w zależności od typu wady, postępu leczenia i konieczności kontroli sił ortodontycznych, aplikowanych na poszczególne zęby i grupy zębów.

DEMONTAŻ APARATU - KONIEC LECZENIA AKTYWNEGO
Po zakończonym leczeniu ortodontycznym następuje usunięcie aparatu, a kolejnym etapem jest rekonturing kosmetyczny. Jest to poprawa kształtu zębów poprzez:

 • zabiegi delikatnego szlifowania krążkami ściernymi i sofleksami,
 • odbudowy kompozytowe,
 • czy też licówki porcelanowe.

W klinice GALILEO rekonturing wykonuje się w trakcie i po skończonym leczeniu ortodontycznym. Jego celem jest poprawa naturalnego, nie zawsze prawidłowego kształtu poszczególnych zębów. Następną czynnością jest skaling, czyli usunięcie kamienia nazębnego, polerowanie, zabieg fluoryzacji i lakierowania oraz założenie aparatów retencyjnych, zarówno stałych jak i ruchomych, które stabilizują uzyskany efekt leczenia ortodontycznego. Wszystkie zabiegi trwają ok. 1,5-2 h.

Ponadto po demontażu aparatu wykonuje się:

 • wyciski na modele,
 • pełną dokumentację RTG,
 • zdjęcia cyfrowe twarzy i uzębienia.

Wszystkie wyżej wymienione czynności, wykonuje się celem stworzenia dokumentacji porównawczej przed i po leczeniu ortodontycznym.

Mikroimplanty ortodontyczne
Zastosowanie mikroimplantów otwiera zupełnie nowe możliwości w ortodoncji XXI wieku. Pozwala na skrócenie czasu leczenia, skrócenie czasu noszenia pełnego aparatu ortodontycznego i umożliwia wykonanie drobnych korekt bez konieczności zakładania aparatu stałego na wszystkie zęby. Mikroimplanty ortodontyczne to miniaturowych rozmiarów śruby ortodontyczne, które umieszcza się, podobnie jak konwencjonalne implanty, w kościach szczęk. Zabieg wprowadzenia mikroimplantów jest całkowicie bezbolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym.
Zadaniem mikroimplantów jest wspomaganie leczenia ortodontycznego poprzez umożliwianie przesuwania całych grup zębów z wykorzystaniem wszczepów, zamiast własnych zębów, jako punktu oparcia. Pozwala to na jednoczesne zastosowanie kilku sił działających nawet w różnych kierunkach, a dzięki temu na skrócenie nawet o 1/3 planowanego czasu leczenia oraz zminimalizowanie okresu noszenia pełnego aparatu ortodontycznego. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego miniimplanty usuwa się. Średnica konwencjonalnych implantów (tj. tych używanych w protetyce do odtworzenia brakujących zębów) wynosi 3,3-6 mm a ich długość 8-16 mm, a wymiary mini implantu wynoszą odpowiednio 1,2 mm i 6 mm. Mini implanty są więc na tyle małe, że nie powodują uszkodzeń kości i mogą być usunięte w każdej chwili, gdy nie będą już potrzebne. Wygojenie kości po usunięciu implantu następuje bardzo szybko. Obecnie, stosowanie wszczepów ortodontycznych, zapewnia maksymalny komfort i wspaniały efekt estetyczny.