Operacyjne usunięcie zęba mądrości - Galileo Dental

Operacyjne usunięcie zęba mądrości

22 Gru 2015 / Chirurgia

Jest to zabieg (mogą go Państwo zobaczyć na Dentaltube.pl) dotyczący zębów, które ze względu na swoje położenie (np. blokowanie przez inne zęby, nieprawidłowy kierunek wzrostu) pozostały w kości nie będąc widocznymi w jamie ustnej. Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości (ósemek), oraz kłów w szczęce, a także zębów dodatkowych, nadliczbowych oraz zawiązków zębów stałych u dzieci i młodzieży.


Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym, niż "zwykła ekstrakcja". Wymaga zdecydowanie więcej czasu i doświadczenia lekarza.

Wskazaniem do usunięcia zębów zatrzymanych, są nawracające stany zapalne, przewidywane działania ortodontyczne lub protetyczne, rozwijające się wewnątrzkostne torbiele zębopochodne, jak również ucisk na zęby sąsiednie, powodujący możliwość resorpcji ich korzeni oraz próchnicę zębów.

Zabieg usunięcia zęba zatrzymanego należy starannie zaplanować. Należy dokładnie określić położenie zęba, tak, aby działania prowadzące do jego ekstrakcji nie spowodowały destrukcji struktur otaczających-zniszczenia zębów sąsiednich, uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych oraz nerwów. Niezbędny jest pantomogram.

Należy jednak pamiętać, że zabieg usunięcia zęba zatrzymanego, jest procedurą trudną, zawsze obarczoną większą ilością możliwych powikłań, ze względu na nietypowe usytuowanie zęba, oraz mogące wystąpić nieprzewidziane trudności śródzabiegowe.

Ze względu na znaczną skalę trudności zabiegu, operacyjne usunięcie zęba powinien wykonywać specjalista chirurg, z dużym doświadczeniem klinicznym.

Do najczęstszych powikłań podczas ekstrakcji zębów zatrzymanych należą:

  • uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego podczas usuwania dolnych ósemek,
  • perforacja zatoki szczękowej podczas usuwania górnych ósemek,
  • powstanie przetoki ustno-nosowej podczas usuwania trójek górnych,
  • uszkodzenie koron i korzeni zębów sąsiednich, skutkujące ich np. obumarciem.
  • niedoczulica wargi dolnej i/lub języka trwała lub przejściowa