Ochrona przed zakażeniem - Galileo Dental

ochrona przed zakażeniami krzyżowymi w galileo stomatologia

Gabinet stomatologiczny jest miejscem przeprowadzania procedur medycznych o różnym stopniu inwazyjności i stosowania specyficznego sprzętu mającego kontakt z nieosłoniętymi tkankami miękkimi i twardymi. Zabiegi przeprowadzane na pacjentach powodują naruszenie ciągłości tkanek błony śluzowej w środowisku krwi i śliny. 

Aby w odpowiedni sposób chronić przed zakażeniami naszych pacjentów oraz nasz personel, przestrzegamy wielu rygorystycznych procedur. Największe znaczenie w kontroli zakażeń w gabinecie ma dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, które mają kontakt z tkankami lub krwią m.in. instrumenty chirurgiczne, szczypce, końcówki unitów, wiertła itp.

Główne zasady kontroli i zapobiegania za­każeniom w GALILEODental, obejmują: stosowanie środków ochrony osobistej przez personel, właściwe przechowywanie narzędzi stomatologicz­nych, ich mycie, dezynfekcja i sterylizacja oraz przestrzeganie zasad aseptyki.

W trakcie sterylizacji i przy­gotowań do tego procesu stosujemy na­stępujące etapy:

  1. dezynfekcję sprzętu bezpośrednio po uży­ciu,
  2. mycie i osuszenie narzędzi,
  3. sortowanie,
  4. pakowanie i ułożenie pakietów z narzę­dziami w autoklawie,
  5. sterylizację,
  6. kontrolę procesu sterylizacji,
  7. postępowanie aseptyczne po sterylizacji.