Podniesienie dna zatoki szczękowej - Galileo Dental

Podniesienie dna zatoki szczękowej

22 Gru 2015 / Chirurgia

Kiedy przeprowadza się podniesienie dna zatoki szczękowej?

Trudne warunki do wprowadzania implantów występują najczęściej w tylnych odcinkach kości szczęk. Ma to szczególnie miejsce w przypadku bezzębia, ponieważ po usunięciu zębów bocznych dochodzi do szczególnie szybkiego zaniku kości, na który nakłada się stopniowe powiększanie (pneumatyzacja) zatoki szczękowej.

Mała ilość kości w odcinku bocznym szczęki była powodem poszukiwań technik operacyjnych, które umożliwiłyby stosowanie implantów w tych właśnie okolicach. Jedną z takich metod, najczęściej stosowaną, jest podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzanie kości własnej lub biomateriałów w przestrzeń powstałą między dnem zatoki szczękowej, a uniesioną błoną śluzową wyścielającą tą okolicę.

Wyróżniamy dwie techniki podnoszenia dna zatoki szczękowej (sinus lift):br>
Metoda otwarta - polega na chirurgicznym, wewnątrzustnym wejściu do zatoki szczękowej z dostępu bocznego. Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą, umożliwia rekonstrukcje pionowego zaniku wyrostka zębodołowego o 5-9 mm.

Metoda zamknięta - stosowana w przypadkach klinicznych, wymagających zwiększenia wysokości wyrostka zębodołowego, przed planowanym wszczepieniem implantu zębowego w niewielkim zakresie, tj. o około 2-3mm. Metoda ta nie wymaga dodatkowego dostępu bocznego do zatoki szczękowej. Wadą tej metody jest ograniczony zakres rekonstrukcji kości, konieczność wykonywania tej samej procedury przy każdym wszczepianym implancie, brak kontroli wzrokowej nad polem zabiegowym, co zwiększa znacznie możliwość perforacji śluzówki zatoki szczękowej.

Podniesienie dna zatoki szczękowej wykonywane jest w naszej klinice rutynowo, ale coraz częściej odstępujemy od niego na rzecz wprowadzania krótkich implantów ASTRA. Oszczędzamy w ten sposób niejednokrotnie Państwu skomplikowanych procedur, konieczności przychodzenia na wizyty kontrolne oraz radykalnie skracamy czas leczenia. Nie bez znaczenia jest także aspekt finansowy – leczenie implantami ASTRA, bez podniesienia dna zatoki szczękowej jest tańsze o 4 tysiące złotych.